NOVI TRENDOVI U SRBIJI: Platiš račune, ne platiš proviziju!

Upotreba interneta i kontinuiran razvoj uređaja koji danas čine sastavni deo života najvećeg dela populacije doveli su i do promene poslovnog ambijenta i načina života građana. U periodu koji predstoji, uvođenjem elektronskih javnih usluga, poput e-uprave i e-zdravstva, navike građana Srbije će se dodatno menjati  (dobar primer je elektronska građevinska dozvola, čija se primena očekuje od 1. januara sledeće godine). Za sada, iako napretka ima u domenu internet trgovine, najrasprostranjeniji servis elektronskog poslovanja u Srbiji je elektronsko bankarstvo.

Plaćanje računa za električnu energiju, komunalije, vrtić, ekskurziju za dete ili bilo koju drugu namenu putem elektronskog bakarstva potpuno je besplatno za naše klijente. Pored toga što ne gube vreme na čekanje u redovima, imajući u vidu i visinu provizija, ušteda od više hiljada dinara godišnje koju ostvaruju ako račune plate putem elektronskog bankarstva, svakako nije zanemarljiva – izjavio je Dejan Vučinić, izvršni direktor za poslove sa stanovništvom Sosijete ženeral banke.

Vučinić dodaje da ukoliko korisniku zatreba dokaz o izvršenoj uplati, banka će besplatno izdati overen račun koji ima jednaku pravnu snagu kao opšta uplatnica.

Foto: sxc.hu/ugaldew

On naglašava da je prednost elektronskog bankarstva i u tome što više ne moramo da razmišljamo o radnom vremenu ekspoziture, izlazimo sa posla da bi završili neki posao u banci. Od kuće, iz kancelarije, sa bilo kog mesta, 24 sata dnevno, 365 dana u godini možemo preko svog računara, tablet, mobilnog telefona da plaćamo račune, proverimo stanje na računu, vršimo prenose, menjamo devize.

Mobilno bankarstvo je dodatno pomerilo granice u korišćenju bankarskih usluga jer nove generacije pametnih telefona klijentima omogućavaju da svoju bankunose sa sobom” svuda – objašnjava Vučinić.

Pogledajte kako je lako koristiti servis elektronskog bankarstva Sosijete ženeral banke: