ŽELITE DA BUDETE USPEŠAN PROGRAMER? Ovo morate da naučite!

Uvođenje svake nove veb-tehnologije ima jak uticaj na infrastrukturu cele internet-mreže, a AJAX je jedna od veb-tehnologija koja je „uzdrmala“ IT svet. Ako vas interesuje programiranje, ova tehnologija je jedna od zanimljivijih, na koju bi zasigurno trebalo da obratite pažnju.

Verovatno redovno posećujete portale, društvene mreže ili koristite Google Gmail. Svi oni funkcionišu zahvaljujući JavaScript ili AJAX tehnologiji, ili je bar na neki način koriste. Ova tehnologija omogućuje interaktivnost i pruža mnoštvo korisnih mogućnosti: dinamične forme, prelazne efekte, kalendare, navigacije i mnogobrojne druge dodatke koje surfovanje internetom čine lepšim i prijatnijim doživljajem.

Sa portala Network World, koji redovno prati zbivanja u IT industriji i pomaže IT stručnjacima da se inforimišu o novim proizvodima, prenosimo vam nekoliko najbitnijih stvari koje treba da znate o  tehnologiji AJAX.

Šta je AJAX?

Naziv AJAX se obično definiše kao skraćenica od „Asinhroni JavaScript i XML“. Međutim, taj  puni naziv nije sasvim primeren, jer pojednostavljuje istoriju ove tehnologije i sve opcije koje ona pruža. AJAX  služi za slanje i primanje podataka bez potrebe da se ponovo učitava cela stranica, već se naknadno učitava samo onaj deo stranice koji komunicira sa serverom putem ove tehnologije.

Prednosti AJAX-a

Klasičan model veb-aplikacija funkcioniše na sledeći način: većina akcija korisnika (na primer klik na link ili slanje podataka preko forme) proizvodi slanje HTTP zahteva serveru. Server poslate podatke obrađuje i korisniku vraća nazad novu HTML stranicu sa rezultatima obrade koji se prikazuju u pretraživaču. Dok server radi, korisnik čeka. U slučaju da postoji intenzivnija interakcija sa korisnikom, to dovodi do mnogih uzastopnih učitavanja stranica, što izaziva čekanje na prenos podataka od servera do klijenta – a to je neprijatno iskustvo za korisnika.

Ideja na kojoj se zasniva AJAX jeste da se stranica na kojoj je veb-aplikacija učita samo jednom, a da se svaka sledeća komunikacija sa serverom sakrije od korisnika i obavlja bez ponovnog učitavanja čitave stranice. Svaki prenos podataka između servera i klijenta (u slučaju AjJAX-a to je pretraživač) vrši se u pozadini.

Ovo je, na primer, moguće postići korišćenjem JavaScripta, koji je zadužen za komunikaciju sa serverom – slanje HTTP zahteva, prijem podataka sa servera i njihov prikaz na stranici, kao i za interakciju sa korisnikom. Tehnologija AJAX omogućava da se korisnička interakcija sa aplikacijom dešava asinhrono, nezavisno od komunikacije sa serverom, tako da korisnik nikada nije prinuđen da zuri u prazan ekran, čekajući da server odradi svoj posao.

AJAX omogućuje korisnicima bogatiji i interaktivniji doživljaj osnova veb-aplikacija. Programerima i administratorima mreža daje više mogućnosti kontrole i sigurnosti.

AJAX i druge tehnologije

AJAX je skup više tehnologija i kao takav koristi: HTML i CSS za prikaz sadržaja, DOM za dinamički prikaz i rad sa podacima,  XMLHttpRequest za asinhronu komunikaciju (slanje HTTP i HTTPS zahteva ka serveru), kao i JavaSript koji služi da poveže sve tehnologije zajedno.

Aplikacije AJAX su najčešće pisane u JavaScriptu i obično se oslanjaju na XMLHttpRequest objekat za komunikacije. Ipak, u raznim implementacijama mogu se naći znatne razlike.

Takođe je moguće koristiti druge mehanizme prenosa  podataka. Bez obzira na to koji pristup koristite, Ajax je JavaScriptu omogućio važniji položaj u pogledu veb-aplikacija nego što je  prethodno imao. JavaScript je odgovoran za prikupljanje podataka, komunikaciju, te se više ne može tretirati kao drugorazredna veb-tehnologija. Programeri koji nisu „obožavaoci“ JavaScript tehnologije mogu da pokušaju da izbegnu ovaj programski jezik, upotrebljavajući neki drugi, poput Java (Google Web Toolkit, na primer), Neto ili Ruby. Međutim, JavaScript će ostati u osnovi. Zato ako želite da koristite AJAX, bolje je da se potrudite da savladate Java Script.

Sve je u dobrom kodu

AJAX je povezan sa mrežom, tako da svaki loš kod  znači dosta problema koje će morati da rešavaju administratori mreža ili sami programeri. Poenta ove tehnologije, između ostalog, jeste i da podstakne dobro, mrežno orijentisano kodiranje. A to svakako donosi mnoge dobrobiti svim programerima koji žele uspešno i temeljno da se bave programiranjem.

U razvoju pristupa tehnologje AJAX veliki napredak je načinio Google sa proizvodima: Gmail, Google Groups, Google Suggest i Google Maps, koji su sve aplikacije tehnologije AJAX. Tu su i YouTube i Facebook,  tako da u korisnost ove tehnologije svakako ne treba sumnjati.  Ako želite da se bavite programiranjem i kreiranjem veb-aplikacija, AJAX je jedna od tehnologija koja će vam olakšati rad. Znanja o ovoj tehnologiji možete steći u edukativnom programu Microsoft Web Development na ITAcademy u Beogradu. Detaljnije o programu možete saznati ovde.

(Telegraf.rs)

Komentari