U Srbiji centar za 400.000 azilanata?

U Srbiji bi uskoro mogao da nikne centar za 400.000 azilanata, kaže Predsednik skupštinskog Odbora za bezbednost Momir Stojanović, ali ministar Aleksandar Vulin ističe da gradnja takvog centra niti je u planu niti je moguća.

Kako EU nema rešenje za veliki problem sa migrantima, jedna od mogućnosti je da finasiraju izgradnju velikog centra za migrante. Spekuliše se da EU želi takav centar negde na Balkanu, a da su velike šanse da to bude baš Srbija. Takođe se priča da bi lokacija za centar bila negde na jugu Srbije i da bi takav grad za azilante najverovatnije bio montažnog tipa”, rekao je Stojanović.

On, međutim, ističe da Srbija na to ne bi trebalo da pristane.

“Nadam se da neće biti pritisaka na nas da pristanemo na izgradnju takvog centra, jer ukoliko bi samo petina tih ljudi ostala u Srbiji, to bi bio veliki ekonomski i bezbednosni problem“, naveo je Stojanović.

S druge strane, ministar za socijalna pitanja Aleksandar Vulin negira saznanja funkcionera SNS i kaže da gradnja takvog centra niti je u planu niti je moguća.

Srbija nema kapacitete za tako nešto, niti bi ulazila u takav projekat. Mi ispunjavamo svoje međunarodne obaveze kako prema tražiocima azila tako i prema licima koja dolaze iz readmisije. Srbija ne gradi nikakve trajne centre za smeštaj migranata i neće ih graditi“, rekao je Vulin.

Nenad Ivanišević, zamenik ministra Vulina u Radnoj grupi za migracije, naglasio je da gradnju takvog centra može da planira samo Vlada Srbije, koja o tome nikada nije razgovarala.

“Naša ideja je da se napravi nekoliko punktova gde će tim ljudima biti pružena pomoć, kao što se već i radi u Subotici, Kanjiži, Preševu”, kaže Ivanišević.

Dnevno više od 1.000 emigranata uđe u Srbiju, a najnovije procene govore da ih u Srbiji sada ima oko 70.000. Oni prolaze kroz pet centara za tražioce azila. 

Izvor: Mondo

Komentari