Slobodna Dalmacija: SAD vam kontrolišu finansije

Amerikanci sa mnogim državama u svetu i gotovo celom EU sklopili ugovor kojim kontrolišu finansije građana u tim zemljama.

SAD su to učinile da bi sprečile svoje građane da prometom preko stranih tekućih računa izbegavaju plaćanje poreza, zbog čega navodno gube oko sto milijardi dolara godišnje, piše “Slobodna Dalmacija”.

U autorskom tekstu novinarke Sanje Stapić, objašnjeno je da je reč o zakonu FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), koji su SAD donele pre pet godina i da je Hrvatska još u pregovorima u vezi sa potpisivanjem sporazuma o njegovom sprovođenju, ali da ju je američko ministarstvo finansija uvrstilo na popis zemalja koje su “u visokom stepenu usuglašenosti i smatra da je sporazum sklopljen”.

Svako ko u bankama bude otvarao bilo kakav račun, štedni, tekući ili žiro, tražio karticu, ugovarao kod osiguravajićih društava polisu životnog osiguranja, uplaćivao u investicione ili dobrovoljne penzione fondove, ubuduće će morati da dokazuje da jese ili nije Amerikanac, navedeno je u tekstu.

To vredi i za građane i za preduzeća, za buduće, ali i za sve stare klijente s postojećim računima u bankama, osiguravajućim društvima, dobrovoljnim penzionim i investicionim fondovima na kojima imaju neku imovinu – moraće da daju podatke koji se od njih traže i da potpišu izjave o svom poreskom SAD-statusu.

Autorka teksta dalje objašnjava da će banke svojim klijentima postavljati mnoga pitanja u vezi sa njihovom povezanošću sa SAD, ali i naglašava da se sa svim tim pitanjima duboko zadire u privatnost klijenta i da se svi njihovi finansijski tokovi, bez obzira da li imaju ili nemaju veze sa SAD, dostavljaju američkim poreskim organima.

Ako klijenti ne daju podatke, odnosno ne popune desetak papira koje dobiju na popunu i potpis, banka može da odbije novog klijenta ili da raskine ugovore sa starim.

List, takođe, navodi izjavu neimenovanog finansijskog stručnjaka, koji se bavi implementacijom FACTA propisa u hrvatski finansijski sistem, da je “mnogo toga još u sivoj zoni i nejasno“, kao i da “sporazum još nije potpisan, pa se ne zna hoće li banke i ostale institucije o klijentima za koje utvrde američki poreski status direktno obaveštavati američku poreznu upravu ili podatke slati hrvatskim poreznicima”.

Ubuduće će vas odmah nakon ulaska u banku pitati čiji ste državljanin. Banke već sad imaju gomilu posla oko hrpe novih dokumenata i papirologije, zbog čega će neke verovatno da odbijaju klijente koji ne žele da im daju podatke i izjave o svom SAD statusu. Reč je o međunarodnim pravilima kojima se svim bankama nameću strogi kriterijumi, pa neće ni biti mesta za banke koje ne budu htele da ih primenjuju”, rekao je sagovornik “Slobodne Dalmacije”.

U tekstu se, takođe, navodi da je redakcija lista pre desetak dana poslala pitanja poreskoj upravi i ministarstvu finansija o sporazumu i svemu onome što ide uz njega, kada će se i kako razmenjivati podaci, hoće li banke naplaćivati porez s računa svojih klijenata za američke poreske vlasti, zbog čega se i građanima koji nemaju nikakve veze s SAD zbraja kompletni godišnji prihod te im se ti podaci daju na potpis.

Odgovor nismo dobili. Sporazum nije potpisan, pa nije za objavu, a primenjuje se“, navedeno je u tekstu i naglašava da se u bankama građani već propituju o mestu rođenja, prihodima i vezama sa SAD.

Isti izvor navodi da je sve ovo još “mačji kašalj prema onome što finansijske institucije čeka kad počne primena konvencije o administrativnoj pomoći u poreskim stvarima” koju je Hrvatska potpisala prošle godine sa 36 zemalja.

Komentari

PODELI