Svetska banka ulaže dve milijarde dolara u Srbiju

Izvršni direktor Svetske banke za Srbiju Jorg Friden izjavio je da je nedavno odobren petogodišnji program podrške Srbiji, vredan više od dve milijarde dolara.

  “Bord direktora je prepoznao da je napravljen napredak nove vlade u poslednjih 18 meseci, a dalja demonstracija poverenja je program podrške koji je odobren Srbiji. Program podrazumeva ukupne investicije od više od dve milijarde dolara u narednih pet godina”, rekao je Friden, koji u Bordu direktora Svetske banke predstavlja i Srbiju.

Friden kaže da je pozitivne reakcije te institucije već preneo premijeru Aleksandru Vučiću, ali je preneo i to da su sa druge strane i očekivanja velika.

“Obaveze koje je Srbija preuzela, posebno u oblasti ekonomskih reformi, privatizacije, upravljanja budžetom, ključne su za određivanje budućeg učestvovanja Svetske banke”, rekao je on.

Friden je naveo da su takođe važna i očekivanja IFC-a, ogranka te banke koji podržava privatni sektor, a koji je spreman da uloži više u Srbiju.

Za to je, kako je naveo, najpre potrebno da se reši serija strukturnih problema, posebno kada je reč o stečaju i unapređenju funkcionisanja sudstva.

“To su s jedne strane moje poruke, a sa druge, ono što sam čuo, jeste jaka rešenost da se prihvate ti uslovi. Naročito kada je reč o okončanju privatizacije do kraja oktobra kako je dogovoreno”, rekao je Friden.

On je rekao i da mu je Vučić, na nedavnom sastanku, iskreno ukazao i na teškoće koje postoje kako bi se ti ciljevi postigli.

“Premijer želi da uzme u obzir socijalnu situaciju u Srbiji. Promene, opet, ne mogu da budu odlučene samo u Beogradu, već odluke moraju da se donesu i na lokalnom nivou, a svakom preduzeću je potrebo prilagođeno rešenje. To je zadatak i za naše timove da rade na specifičnom rešenju posebno za onih 17 preduzeća za privatizaciju koje su od strateškog značaja za ekonomiju i građane”, rekao je sagovornik Tanjuga.

Izvor: Mondo

Komentari

PODELI